PMC 90 – THUỐC DIỆT MỐI TẬN GỐC LÂY NHIỄM

120,000 100,000

Thuốc diệt mối PMC 90 loại 40 gram:

  • Là thuốc diệt mối thông qua con đường sinh hóa lây nhiễm trong quá trình tìm kiến ăn và mang thức ăn về tổ

Thành phần thuốc diệt mối PMC 90 như sau:

  • Thành phần chính là: Na2SiF3, CuSO4, HBO5

TÊN SP THƯƠNG HIỆU MỚI LÀ PMC 90 DP 

Mã: PMC90 Danh mục: