HỘP NHỬ MỐI 10*20*10

70,000 48,000

Hộp nhử mối gồm các miếng gỗ thông có tẩm chất dẫn dụ để nhử mối thợ xuất hiện nhiều, tập trung.

Mã: HN01 Danh mục: Từ khóa: