Bả diệt gián Đức Zaps (Hàn Quốc) – Typ 35g

450,000 350,000